Formulare

ASISTENTA SOCIALA

Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare / sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii -- pdf

Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii -- pdf

Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala -- pdf 

 

URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism -

Cerere prelungire valabilitate certificat de urbanism - 

Cerere pentru eliberarea autorizației de construire - 

Cerere prelungire valabilitate autorizatție de construire - 

Comunicare începere lucrări către emitent AC - 

Comunicare începere lucrări către ISC - link

Comunicare finalizare lucrări emitent AC -

Comunicare finalizare lucrări către ISC - link

Alte formulare ISC - link

 

SECRETAR

Cerere pentru eliberarea Anexei 24 - 

Declarație de avere - pdf

Declarație de interese - pdf

Weather

Galati °C
  16.07.2020 Ferienhaus Ostsee