Raportări

 Transparența veniturilor salariale 2019 (art.33 din Legea 153/2017)

Începând cu 01.10.2019

a) salariile brute : vezi HCL 20/24.05.2019 si HCL 50/27.09.2019

b) baza de calcul: conform HCL 20/24.05.2019 si HCL 50/27.09.2019

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: 1450 lei * 24 funcționari (8fp+16 contr) = 34800lei, conform Legii 153/2017; OUG8/2009 și HCL 20/24.05.2019 - se acordă începând cu 01.05.2019 funcționarilor publici și personalului contractual cu excepțiile prevazute în HCL 20/2019

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -346 lei * 26 funcționari (10fp+16contr.)*7luni=62972 lei + 346 lei * 1 fp * 1luni=346 lei, conform Legii153/2017, HCL 20/24.05.2019 si HCL 50/27.09.2019

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

 

Începând cu 01.05.2019

a) salariile brute : vezi HCL 20/24.05.2019

b) baza de calcul: conform HCL 20/24.05.2019

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: 1450 lei * 24 funcționari (8fp+16 contr) = 34800lei, conform Legii 153/2017; OUG8/2009 și HCL 20/24.05.2019se acordă începând cu 01.05.2019 funcționarilor publici și personalului contractual cu excepțiile prevazute în HCL 20/2019

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -346 lei * 26 funcționari (10fp+16contr.)*7luni=62972 lei, conform Legii153/2017 și HCL 20/24.05.2019

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

 

Începand cu 01.01.2019

a) salariile brute : vezi HCL 61/2018 aprobare coeficienți de salarizare

b) baza de calcul: coeficient*salariul minim pe economie

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: 1450 lei * 12 funcționari (9fp+3 contr) = 17400 lei, conform Legii 153/2017; OUG46/2017 și OUG90/2017 - nu se acordă pe anul 2019

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -nu se acordă

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primăria comunei Smîrdan

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2016

A1

48

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

48

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

  1. pe site-ul propriu

A2_1

-

  1. prin afisare la sediul propriu

A2_2

48

c.   prin mass-media

A2_3

-

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

6

Din care, solicitate de:

a. persoane fizice

A3_1

5

b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2

1

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

5

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

1

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

1

7. Numărul total al recomandarilor primite

A7

8

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

3

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

A9

-

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2016 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

-

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

12

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

a. afişare la sediul propriu

B2_1

12

b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

6

c. mass-media

B2_3

 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)

B3

40

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

-

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

5

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

3

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:

a. informaţii exceptate

B7_1

-

b. vot secret

B7_2

-

c.alte motive (care ?)

B7_3

-

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

12

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

12

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2016

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

-

b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

-

c. în curs de soluţionare

C1_3

-

Weather

Galati °C
  21.10.2019 Ferienhaus Ostsee