Asistenta sociala

inspector principal Fieraru Mihaela

inspector asistent Iftimie Daniela Nicoleta

inspector debutant - post vacant

Diaconu Dorina-Nela - asistent personal persoana cu handicap

Cojocaru Lucian-Ionel- asistent personal persoana cu handicap

Ene Gabriela- asistent personal persoana cu handicap

Filip Ramona- asistent personal persoana cu handicap

Leu Stăncuța- asistent personal persoana cu handicap

Lungu Aurora- asistent personal persoana cu handicap

Lupoae Nicoleta- asistent personal persoana cu handicap

Marcu Aurelia- asistent personal persoana cu handicap

Marin Nela- asistent personal persoana cu handicap

Moroca Anița- asistent personal persoana cu handicap

Vârgolici Didina- asistent personal persoana cu handicap

Zaharia Maricica- asistent personal persoana cu handicap

Asistent personal persoana cu handicap (12 posturi vacante)

 

Cererile necesare se pot descarca de la adresa: http://www.primariasmardan.ro/anunturi/formulare

 

SERVICII OFERITE

 

1. INTOCMIRE DOSARE ALOCATII DE STAT

Acte necesare:

 • copii CI/BI parinti
 • copie certificat casatorie
 • copie certificat nastere nou nascut
 • extras de cont titular alocatie (daca se doreste primirea banilor in cont)

 

2. INTOCMIRE DOSARE INDEMINIZATIE CRESTERE COPIL SI STIMULENT DE INSERTIE , CONFORM O.U.G.2010/2010

Acte necesare:

 1. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
 2. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani
 3. Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original)
 4. Certificatul de naştere al copilului (copie xerox şi original)
 5. Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie 2006
 6. Certificatul de casătorie (copie xerox şi original)
 7. Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz
 8. Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din utimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal (persoanele care realizează venituri din activități independente, trebuie să prezinte în anul următor dovada privind venitul efectiv realizat în vederea recalculării indemnizației)
 9. Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie (cele 126 zile), certificată conform cu originalul de către angajator
 10. Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator
 11. Dosar
 12. Extras de cont de la una din urmatoarele banci: BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, ATE Bank, GarantiBank, Intesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Millennium Bank, Credit Agricole
 13. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară
 14. Declaraţia celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/ nu a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei naşterii copilului(Casa Judeţeană de Pensii, adeverinţă eliberată de angajator/ Administraţia Finanţelor Publice)

Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DUPĂ ULTIMA ZI DE CONCEDIU POSTNATAL

NOTA - CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT.

Reglementare:
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

 

3. EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE NECESARE EVALUĂRII / REEVALUĂRII PENTRU ÎNCADRAREA COPILULUI ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP, PENTRU ELABORAREA UNUI PLAN DE ABILITARE - REABILITARE

Documentația necesară pentru efectuarea anchetei sociale necesare evaluării / reevaluării pentru încadrarea copilului într-un grad de handicap, pentru elaborarea unui plan de abilitare - reabilitare a copilului cu divizibilități, pentru orientare școlară a copilului cu divizibilități.

Acte necesare:

 1. Cerere Tip
 2. B.I./C.I. părinţi (original şi copie xerox)
 3. Certificat naştere sau C.I.minor/ă (original şi copie xerox)
 4. Certificat de încadrare în grad de handicap (original şi copie xerox)
 5. Certificat de orientare şcolară / profesională (original şi copie xerox)
 6. Act medical (referat medical sau ieşire spital, etc. - copie xerox)
 7. Dosar cu şină de încopciat, pentru caz nou incadrare în grad de handicap.

 

 4. EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE NECESARE EVALUĂRII / REEVALUĂRII PENTRU INTERNARE

Acte necesare:

 1. B.I./C.I. al/a persoanei cu handicap
 2. Certificat de încadrare în grad de handicap valabil
 3. Act medical (referat medical, scrisoare medicală, bilet ieşire spital, etc.)
 4. Cupon pensie, adeverinţă salariat (după caz)

 

5. INTOCMIRE SI MONITORIZARE DOSARE VENITUL MINIM GARANTAT

Acte necesare:

 1. Acte de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naştere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorţ, livret familie) - original şi copie
 2. Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizaţie persoana cu handicap, adeverinţă de salariu, declaraţie de la notar cu privire la venituri);
 3. Adeverinţă Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă - persoana aptă de muncă este în căutarea unui loc de muncă şi nu a refuzat nejustificat un loc de muncă/ curs de calificare)
 4. Adeverinţă privind starea sănătăţii (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate)
 5. Adeverinţă de elev/student  (forma de învăţământ, tipul şi cuantumul bursei)
 6. Cerere si declaratie privind veniturile (tipizate)
 7. Adeverinta privind veniturile realizate supuse impozitarii eliberata de Administratia Financiara
 8. Dosar cu sina
 9. Adeverinta Registru Agricol (Primarie)

 

6. INTOCMIRE SI MONITORIZARE  DOSARE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copii carte de identitate, certificate de nastere, certificate de casatorie, sentinta divort, declaratie notariala persoane despartite
 3. Acte doveditoare de venit
 4. Cupon alocatie de stat
 5. Adeverinta de la scoala
 6. Adeverinta de la registru agricol
 7. Certificat fiscal de la primarie
 8. Dosare cu sina - 2 bucati

 

7. CONSILIERE SI MONITORIZARE FAMILII CU COPII AI CAROR PARINTI SUNT PLECATI IN STRAINATATE

Weather

Galati °C
  20.07.2024 Ferienhaus Ostsee