Raportări

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2020 - Raport Legea 52_2003 v2019 Smardan

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2022 - Raport Legea 544_2001 v2021 Smardan

 

 Transparența veniturilor salariale (art.33 din Legea 153/2017)

Începând cu 01.03.2021

a) salariile brute : vezi HCL 51/27.11.2020

b) baza de calcul: conform HCL 51/27.11.2020

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: nu se acorda

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -346 lei * 33 funcționari (13fp+19contr.+1manager public)*12luni=137016 lei, conform Legii153/2017,  HCL 51/27.11.2020

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

 

Începând cu 01.01.2021

a) salariile brute : vezi HCL 51/27.11.2020

b) baza de calcul: conform HCL 51/27.11.2020

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: nu se acorda

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -346 lei * 32 funcționari (13fp+18contr.+1manager public)*12luni=13286 lei, conform Legii153/2017,  HCL 51/27.11.2020

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

 

Începând cu 01.12.2020

a) salariile brute : vezi HCL 51/27.11.2020

b) baza de calcul: conform HCL 51/27.11.2020

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: 1450 lei * 23 funcționari (8fp+15 contr) = 33350 lei +  121 lei * 1 fp * 2luni=242lei + 121 lei * 1 pers contractual * 1luni=121lei 121 lei * 1 manager public* 2luni=242 le , conform Legii 153/2017; OUG8/2009 și HCL 20/24.05.2019 - se acordă începând cu 01.05.2019 funcționarilor publici și personalului contractual cu excepțiile prevazute în HCL 20/2019HCL 2/31.01.2020 și HCL 51/27.11.2020

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -346 lei * 26 funcționari (11fp+15contr.)*12luni=107952lei + 346 lei * 1 fp * 1luni=346 lei + 346 lei * 2 pers contractual * 1luni=692lei 346 lei * 1 manager public* 1luni=346 lei, conform Legii153/2017,  HCL 51/27.11.2020

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

 

Începând cu 01.01.2020

a) salariile brute : vezi HCL 2/31.01.2020

b) baza de calcul: conform HCL 2/31.01.2020

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: 1450 lei * 24 funcționari (8fp+16 contr) = 34800lei, conform Legii 153/2017; OUG8/2009 și HCL 20/24.05.2019 - se acordă începând cu 01.05.2019 funcționarilor publici și personalului contractual cu excepțiile prevazute în HCL 20/2019 și HCL 2/31.01.2020

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -346 lei * 26 funcționari (10fp+16contr.)*7luni=62972 lei + 346 lei * 1 fp * 1luni=346 lei, conform Legii153/2017, HCL 2/31.01.2020

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

 

Începând cu 01.10.2019

a) salariile brute : vezi HCL 20/24.05.2019 si HCL 50/27.09.2019

b) baza de calcul: conform HCL 20/24.05.2019 si HCL 50/27.09.2019

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: 1450 lei * 24 funcționari (8fp+16 contr) = 34800lei, conform Legii 153/2017; OUG8/2009 și HCL 20/24.05.2019 - se acordă începând cu 01.05.2019 funcționarilor publici și personalului contractual cu excepțiile prevazute în HCL 20/2019

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -346 lei * 26 funcționari (10fp+16contr.)*7luni=62972 lei + 346 lei * 1 fp * 1luni=346 lei, conform Legii153/2017, HCL 20/24.05.2019 si HCL 50/27.09.2019

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

 

Începând cu 01.05.2019

a) salariile brute : vezi HCL 20/24.05.2019

b) baza de calcul: conform HCL 20/24.05.2019

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: 1450 lei * 24 funcționari (8fp+16 contr) = 34800lei, conform Legii 153/2017; OUG8/2009 și HCL 20/24.05.2019se acordă începând cu 01.05.2019 funcționarilor publici și personalului contractual cu excepțiile prevazute în HCL 20/2019

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -346 lei * 26 funcționari (10fp+16contr.)*7luni=62972 lei, conform Legii153/2017 și HCL 20/24.05.2019

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

 

Începand cu 01.01.2019

a) salariile brute : vezi HCL 61/2018 aprobare coeficienți de salarizare

b) baza de calcul: coeficient*salariul minim pe economie

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță: 1450 lei * 12 funcționari (9fp+3 contr) = 17400 lei, conform Legii 153/2017; OUG46/2017 și OUG90/2017 - nu se acordă pe anul 2019

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană: -nu se acordă

e) alte drepturi salariale: nu se acordă

f) limitări ale veniturilor salariale; conform  Legii 153/2017

 

Weather

Galati °C
  22.05.2024 Ferienhaus Ostsee